måndag 26 november 2012

Förbättra äldrevården


Mycket har hänt inom vården av äldre i allmänhet och demenssjukdomar i synnerhet. Men det kan bli ännu bättre och måste bli det. Man måste se till att öka utbildningsinsatserna  avseende demens  riktade till, bland andra, distrikts­läkare, sjuksköterskor i hemsjukvård och arbets­terapeuter i samverkan mellan specialistvård, primärvård och kommun. Även utbildning för biståndshandläggare i kommunerna är angelägen. 
Förskrivningen av läkemedel till äldre patienter på särskilda boenden och ordinärt boende måste följas upp bättre än som sker i dag. Läkemedelsgenomgångar måste  göras för samtliga patienter på särskilda boenden. Dessutom måste generella läkemedelsgenomgångar genomföras.Skicka en kommentar