tisdag 27 november 2012

Ta fram riktlinjerna

Debatten om Uppsalas ut- och påbyggnad fortsätter. Förskolorna ska höjas till skyarna. Man funderar nämligen på att anlägga förskolor på tak till befintliga hus. Barnen ska lära sig att se ner på bilism, och det låter väl bra. Och så kan pedagogerna berätta om och peka på någon park - eringsplats, som förut var endast park.
Uppsala är nu en storstad, enligt, åtminstone viss, definition, men har kvar en småstadskaraktär. Ett kriterium är att alla skall  ha nära till natur och friluftsmarker. Kvaliteten i boendet handlar i hög grad om natur och miljö.
Hur skall vi se till att dessa värden tillgodoses i framtiden? En viktig åtgärd är att se till att utbyggnaden av Uppsala styrs av hänsyn till naturen och till värdet av närhet till natur i boendet. Det finns ju  riktlinjer för tillgång på närfriluftsmarker. Riktlinjerna togs ju fram för att underlätta beslut om kommande byggande. Är det inte bara att ta fram riktlinjerna. Eller har Moderaterna och Centern gömt undan dom.
Närhet till natur är viktig av många skäl, inte minst för att göra natur självklar ända från barndomen och för att motverka främlingskap inför naturen.
Skicka en kommentar