tisdag 27 november 2012

Medicinen ser smaklig ut

Nu har jag fått veta mer om den lidande patienten. Läkare har kommit med ultimatum. Vägrar patienten ta ordinerad medicin dör han. Accepterar han behandlingen får han åter en nyckelroll i svensk politik.

En dos av vardera minst en gång per dag:
ta upp kampen för de kvinnor som misshandlas varje dag;
tjata om att de funktionshindrades situation inte har lösts på ett tillfredsställande sätt;
försvara barnens rättigheter;
kräva bättre stöd till barn som stammar eller lider av dyslexi och när man engagerar sig i den internationella kampen mot sexuella övergrepp på barn;
kräv en radikalare miljöpolitik och solidaritet med kommande generationer;
slåss för högre anslag till kulturen.
och propagera för införande av en ickevåldskulturSkicka en kommentar