fredag 16 november 2012

Östersjön fortfarande hotad

HAVET har en ovärderlig betydelse för oss människor – som global miljöregulator, naturresurs, transportled, rekreationsmiljö med mera. Länge ansågs havet vara oändligt och oförstörbart. Vi trodde oss kunna utnyttja dess resurser och låta det ta hand om vårt avfall – som till betydande del slutligen hamnar i havet – utan att tänka på de långsiktiga konsekvenserna. Nu när vi börjar få facit i hand visar det sig att haven är hotade, både runt Sverige och globalt. Östersjön är världens näst största bräckvattenhav och har ett unikt ekosystem. Det räknas också som ett av de mest förorenade havsområdena i världen. Många viktiga steg har tagits i Östersjöstaterna för att minska utsläppen av miljöföroreningar, vilket ger hopp för ett renare hav i framtiden. Men mycket återstår att göra. Vi är 85 miljoner människor som bor kring Östersjön och samtidigt som de omvälvande förändringarna i Östeuropa ger möjlighet att förbättra miljösituationen så skapas nya miljöproblem i de växande ekonomiernas kölvatten.
Skicka en kommentar