söndag 25 november 2012

RUT, ROT och RET

Wikipedia:
RUT-avdrag är en beteckning som ibland används för systemet med möjlighet att göra avdrag för hushållsnära tjänster. Begreppet, som är en akronym för Rengöring, underhåll och tvätt, har använts i samhällsdebatt efter en motion i Sveriges riksdag den 5 oktober 2003. I denna yrkade Birgitta Carlsson (c) och Annika Qarlsson (c) på att införa möjlighet till RUT- och ROT-avdrag.[1] En skattereform som gav skattereduktion för nyttjande av hushållsnära tjänster trädde i kraft den 1 juli 2007, detta efter förslag av Regeringen Reinfeldt.
Skatteverket: Reparation och underhåll samt om- och tillbyggnad räknas som rotarbeten och ger rätt till skattereduktion om det utförs i eller i nära anslutning till en bostad som du
  • äger och som du bor i eller har som fritidsbostad
eller
  • äger och som dina föräldrar bor i.
Du får däremot inte skattereduktion för att bygga ett helt nytt hus och inte heller för om- och tillbyggnad av nybyggda hus. Med nybyggt hus avses ett småhus som har värdeår fem år eller yngre.

Ännu inte i Wikipedia:
RET - avdrag är ett avdrag, som är till för att provocera. Avdraget är till för de, som har råd att betala någon för att undervisa sina barn eller hjälpa med läxorna. Avdrag medges för alla skolämnen, som skolan inte klarat att ge tillräckliga kunskaper i . Avdraget är också till för att påskynda förändringen av skolan till en den enskildes angelägenhet. RET står för Rika Elevers Tillkortakommanden
Skicka en kommentar