tisdag 20 november 2012

Sekretessregler för skydd av växter och djur ändra

Ibland när jag tar del av beslut, fattade i olika politiska sammanhang, får jag läsa flera gånger för att förstå. Här ett exempel där inte ens upprepad läsning får mig att förstå helt. Sveriges riksdag har beslutat:
"Känsliga uppgifter som samlas in om hotade växter och djur som är viktiga att bevara ska kunna skyddas genom sekretess. Med det menas att uppgifterna inte behöver lämnas ut. Sekretesskyddet ska inte längre bara gälla utrotningshotade arter.
Miljöbalken ändras också så att den hänvisar till bland annat den omarbetade versionen av EU:s direktiv om bevarande av vilda fåglar.
Lagändringarna börjar gälla den 1 januari 2013."

Jag utgår från att beslutet gynnar växter och djur och underlättar bevarandet av biologisk mångfald. Och, i så fall behöver jag inte förstå texten helt.
Skicka en kommentar