onsdag 21 november 2012

Svar på remiss: Vi tycker ingenting

"C säger nej men röstar ja". !Centerpartiet har helvänt om civil flygplats". "Vi måste kompromissa"
Vad säger man och skriver om detta. Kanske räcker det med ett ord: bedrövligt.
Vad rubrikerna säger är att Centern är emot en etablering av civil flygplats på Ärna i Uppsala, men kommer inte att säga nej när frågan behandlas i kommunstyrelsen i dag.
Det remissvar man väntas inte säga nej till, vilket väl betyder att man säger ja till, innebär att kommunen anser att det är regeringen som får ta ställning utifrån att Ärna klassats som riksintresse för flyget. Men vänta nu. Vad är det jag inte förstår. Regeringen har frågan på sitt bord, men vill ha en ny remissrunda, det vill säga man vill ha synpunkter. Den kommun, som är mest berörd svarar då att det är regeringen som får ta ställning.  Jag tror att regeringen vet det, man har ju frågan.
FP, KD och M tycker ingenting. C tycker att det är fel, men tycker ingenting
Jo, jag har nog förstått.
Skicka en kommentar