onsdag 21 november 2012

Lagstifta, så blir allt bra

I en artikel i dagens Upsala Nya Tidning gör sig sex socialdemokrater till representanter för den stora grupp politiker, som inte vågar eller kan styra politiskt. Man vill ha lagstiftning för att reglera det som är politiska frågor där lösningen måste få bero på vem som styr.
"Vi vill genom lagar och förordningar reglera att vinstuttag inte får göras på bekostnad av kvaliteten. Det är oacceptabelt att fristående skolor har en lägre lärartäthet än kommunala skolor, när vi vet att mindre klasser är positivt för elevernas kunskaper". (Konstigt uttryckt förresten. Men man menar nog "..har betydelse för elevernas möjligheter till kunskapsinhämtning) Vad man ger uttryck för här är ju att man egentligen inte tror att andra utförare än kommun och landsting har något nytt att tillföra. Det skulle ju faktiskt kunna vara så att en viss verksamhet i extern regi förmår leva upp till minst samma kvalitetskrav som verksamhet i offentli regi, men med, till exempel, lägre bemanning. Nu tror jag inte det, men med de skrivande socialdemokraternas förslag kan möjligheten aldrig bli prövad.
Lagstifta om allt, så behövs inga politiker på vare sig lokal eller regional nivå. Och när man ändå är igång: lagstifta om att alla människor ska vara snälla.

En sak i artikeln instämmer jag i. Offentlighetsprincipen ska omfatta alla skattefinansierade verksamheter.
Skicka en kommentar