måndag 26 november 2012

Solen kan vara räddningen

Mycket intressant debattartikel i Dagens Nyheter 17 november. Läste den först nu. Solenergi från Sahara skulle kunna förse Europa med all den el , som behövs.
Då tänker en vanlig medborgare som jag: Varför ser man inte till det då? Jo, jag vet. Till exempel, vem är man. Jag tänker omedelbart på politiken. Men det är så svårt att få ihop det. Här framförs då och då nödvändigheten av att satsa på kärnkraft, som bygger på ändliga bränslen och som är förenad med stora risker.
Artikeln kopplar ihop problemen massarbetslöshet och globala uppvärmningen. Problemens lösning kräver ledarskap. Finns det? Och var i så fall. I vårt eget land saknas det nytänkande, som är förutsättning för att förhindra hotande katastrof.

Skicka en kommentar