torsdag 20 december 2012

Papperstidningarnas annalkande död

Antalet prenumeranter på papperstidningarna minskar stadigt. Är nättidningarna förklaringen? Ja, åtminstone en del av förklaringen. Främst de unga har ersatt papperstidningen med informationen på nätet. Vi som har kvar vår tidning i brevlådan sägs ha den av tradition; morgontidningen vid frukostbordet är en vana. Vanan spelar förvisso stor roll, men det finns skillnader av annat slag. Jag har svårt att hitta debatten och fördjupningarna på nätet. Kanske beror det på att jag är fortfarande alltför obekant med mediet i fråga.

På landets tidningar är minskad upplaga ett problem, som präglar den dagliga verksamheten. Den onda cirkeln med minskat antal journalister, på grund av vikande upplagesiffror, och som följd av detta försämrad kvalite, som leder till ytterligare minskat antal prenumeranter, vilket leder till ytterligare neddragningar av resurser, och så vidare. I Uppsala är konsekvenserna särskilt tydliga närdet gäller bevakning av kommunerna och landstinget. På min tid i stadshuset rörde sig journalister där nästan dagligen. Sker i dag endast undantagsvis.

Jag läser i dag under "signerat" i Upsala Nya Tidning om fyra tidningar inom Promediakoncernen, som slopat sina ledarsidor. Ledar- respektive debattsidan är två argument för mig att fortsätta att prenumerera på papperstidning.
Rimligen gräver nu de fyra tidningarna sin egen grav. En tidning utan någon egen åsikt har knappast ett berättigande. En av en tidnings uppgifter är väl att vara kritisk och granskande. Vad finns kvar om man avstår från att spela den rollen?
Skicka en kommentar