måndag 17 december 2012

Nu klartext om energipolitiken


Hör och häpna. Centern talar klartext om kärnkraften. Partiet anser att brytning av uran bidrar inte till en långsiktigt hållbar utveckling av vårt samhälle. Det är den fas i ett kärnkraftverks livscykel som, bortsett från ett katastrofläge, allra mest påverkar vår miljö, skriver man i en debattartikel. Det bästa sättet att  globalt minska världens beroende av uran är att minska vårt beroende av kärnkraften och att bygga ut den förnybara energin, säger man också.
Ytterligare förvåning väcker artikeln. Alliansen sägs i artikeln vara enig om den här inriktningen.
Har en ny energiöverenskommelse träffats? Energibolagen har ju fått leva med en viss osäkerhet om vilken inriktning energipolitiken kommer att få.
Nu kan sålunda en total enighet mellan partierna nås och nu vet näringslivet vad, som gäller.

Skicka en kommentar