måndag 17 december 2012

Förnybart gäller nu i Sverige


Det är dags att Sveriges politiker inser att förnybar energi och energi­effektiviseringar inte handlar om bara att komma till rätta med kol­dioxidutsläppen, Förnybar energi är av avgörande betydelse för landets framtida ­utveckling. Den uppfattningen framfördes nyligen av  företrädare för svensk förnybar industri och miljöorganisationer. Jag antar att dessa företrädare är gladare nu, efter att Centern berättat att regeringen är enig om energipolitikens inriktning och att den innebär bort från kärnkraften.
Allt, som går att göra måste ju göras. De globala utsläppen fortsätter att öka samtidigt som allt fler internationella rapporter varnar för att vi är på väg mot en ökning av jordens medeltemperatur på fyra grader om vi inte agerar nu. Samtidigt är potentialen för förnybart i Sverige stor. Glädjande därför med beskedet om satsningen på förnybar energi och energieffektiviseringar.
Skicka en kommentar