söndag 27 januari 2013

KD söker en politik

Läser i dag om att Kristdemokraterna vill sikta in sig på moderatväjare. Jag har dock svårt att se, utifrån medierapporteringe, vad som blir det nya. Högerpolitik gäller väl redan. Familjepolitik, uppväxtvillkor och fler lärare i skolorna står ju redan på önskelistan.
Det som är nytt är tveksamheten till EU-medlemskapet. Men vad vill partiet egentligen när det gäller EU? Ifrågasättandet luktar populism. Det lilla partiets populistiska utspel är kanske inget att bry sig om. Men det finns en allvarlig sida. Man bidrar till att sprida en skepsis bland befolkningen, en skepsis, som i hög grad är grundad på okunskap. I stället för att ifrågasätta borde man medverka till att göra EU till en effektivare organisation för fredsbevarande insatser och för att bli ännu mer pådrivande i miljöpolitiken.
Skicka en kommentar