torsdag 31 januari 2013

Vem är mest klimataktiv?

Centern vill inte acceptera att Miljöpartiet tar initiativ i klimatfrågan. Här är ett exempel.
Två ledande miljöpartister, Lise Nordin som är energipolitisk talesperson och språkröret Gustav Fridolin, vill att regeringen skyndsamt ger Energimyndigheten i uppdrag att dra upp riktlinjerna för ett helt förnybart energisystem till år 2050. Man menar att regeringen tvekar och har i riksdagen så sent som i december motsatt sig ett sådant uppdrag till Energimyndigheten med motiveringen att ”…kärnkraften kommer att svara för en viktig del av den svenska elproduktionen inom överskådlig tid och att det därför saknas skäl att låta Energimyndigheten ta fram en strategi i linje med vad som efterfrågas”. Helena Lindahl (C) replikerar att Miljöpartiet är fel ute. Energimyndigheten har redan räknat på ett scenario utan kärnkraft. Och redan i dag använder vi mer än sex gånger så mycket förnybar el som Danmark. Rapporten från Naturvårdsverket om Färdplan 2050 är för övrigt bara en underlagsrapport. Den handlar inte om att ta fram en ny energipolitik, om energiförsörjningen eller om framtidens energimix.
Skicka en kommentar