torsdag 21 februari 2013

Även en ny organisation

Bra att debatten om arbetsformerna inom offentliga sektorn har kommit igång. Arbetsformerna har betydelse för dels effektiviteten dels demokratin. Försöken med att köpa och sälja har inte varit framgångsrika. Ingenting tyder på att effektiviteten är hög och förståelsen hos oss medborgare om vart man ska vända sig är dålig.
Inom Uppsala kommun tillämpar man emellertid teorin, vilket inte gäller landstinget. Där tycks man antingen inte ha förstått eller inte bry sig.
I en insändare i dag argumenteras för en traditionell arbetsform med en sorts politiker Kan bara instämma. Dock förstår jag inte rubriken. "Staden behöver även en ny organisation". Vad behöver man utöver en ny organisation?
Skicka en kommentar