onsdag 20 februari 2013

Centern missar vägvalet

Intressant om Centern och liberalismen av Håkan Holmberg i dagens Upsala Nya Tidning.  Den liberalism Håkan beskriver är egentligen socialliberalismen. Han sätter egentligen likhetstecken mellan liberalism och socialliberalism, vilket känns högst tveksamt. Liberalismen var i sin ungdom ganska brutal. Den missade hänsynen till individers olika förutsättningar. Detta grunden för den socialliberalism, som, i första hand, Bertil Ohlin och bengt Westerberg utvecklat.
När vi i dag talar och skriver om nyliberalism avses väl i de flesta fall den ursprungliga liberalismen.
Att sätta in Centern i det här sammanhanget låter sig knappast göras. Socialliberalismen känns mycket avlägsen. Jag har också svårt att se de goda värdena  hos liberalismen, med individens okränkbarhet och strävan efter frihet, hos Centern.
Centern har missat vägvalet och styr ut i intet
Skicka en kommentar