torsdag 21 februari 2013

Vad betyder Lex Anders?

Det är inte lätt för oss medborgare att förstå. Landstingets Hälso- och sjukvårdsstyrelsen har inte tecknat avtal med Uppsala Cancer Clinic, varför patienter inte kan remitteras dit, åtminstone inte med offentlig finansiering. Däremot kan remittering ske till sjukhus utomlands. Hur ser dessa avtal ut?

"Förhållandet mellan landstinget, Akademiska sjukhuset och UCC har varit en sorg.", skriver Upsala Nya Tidning på ledarplats i dag. Men vänta nu. Akademiska sjukhuset är ju en del av landstinget. Menar man med landstinget beställaren Hälso- och sjukvårdsstyrelsen eller Akademiskas styrelse?

"..men alla har inte råd att betala..."? Kanske menas att inte alla har råd att betala.
"Det finns patienter som i dag bara kan behandlas vid UCC.." Jag förstår inte. Bara kan behandlas? Ja vad annars? Kanske menas: "Det finns patienter som i dag kan behandlas bara vid UCC".

Kalla gärna ett avtal mellan HSS och UCC för Lex Anders med hänvisning till överläkaren Anders Holtz debattartikel härom dagen. Vad betyder det? Lex uttrycker en uppmaning att agera på ett visst sätt. Ska Lex Anders betyda skyldighet att remittera till UCC?
Skicka en kommentar