måndag 18 februari 2013

Så menade jag

Koncentrering och koncentrering kan stå för geografisk utspridning respektive geografiskt samlad. Det handlar inte om var makten finns. Den kan vara centraliserad eller decentraliserad.
Jag har fått synpunkter på insändaren härom da´n. Inte lätt att förstå, sa någon. Nej, kanske det.
Vad jag ville ha sagt var att offentliga sektorns organisation är så krånglig att den innebär ett demokratiskt problem. Vidare att man organiserar utifrån en idé, men tillämpar inte idén. Även detta blir ett demokratiskt problem.
Offentlig organisation ska vara enkel att förstå.
Om landstinget ville jag kort säga att det saknar politisk styrning
Skicka en kommentar