måndag 18 februari 2013

Politik är att vetaETT AV DE STÖRSTA problemen inom landstinget handlar om den politiska styrningen, eller rättare sagt bristen på styrning. Många skulle säga att det är trots att politiker finns med i de flesta sammanhang. Jag tror det är på grund av. Politiker använder sin tid åt att diskutera professionens frågor men sällan åt det som är politikens uppgifter. De organ som enligt lag måste finnas är landstingsfullmäktige och landstingsstyrelse. Härutöver måste finnas styrelser för Akademiska , Primärvården, Folktandvården och Lasarettet i Enköping. 

Men först av allt, vi måste lära politikerna vad politik är. Omfattningen på sjukvården, bland annat antal vårdplatser, är en sådan fråga. 
Skicka en kommentar