söndag 24 februari 2013

Politiker förstår inte sin egen styrform

Frågan om avtal mellan landstinget och Uppsala Cancer Clinic är inte en fråga för Akademiska sjukhuset. I landstinget handlar det om var HSS ska köpa bukhinnecanceroperationer. I första hand måste ju Hälso- och sjukvårdsstyrelsen, HSS klara ut med Produktionsstyrelsen, PS, vad som ska utföras vid Akademiska sjukhuset. HSS och PS har ett gemensamt ansvar. Det finns tyvärr politiker, som anser att frågan om avtal med UCC är en fråga för HSS och Akademiska. Dessa har inte förstått sin egen styrform.
Akademiska sjukhuset ska utföra det som HSS och PS avtalar om.
Skicka en kommentar