söndag 24 februari 2013

Kritiken mot apoteksförsäljningar

När staten ska göra sig av med statlig egendom är det viktigt att vi medborgare kan lita på att det görs på ett sätt, som gör att vi kan känna att man inte rear bort. Ett exempel är apotek. Viss kritik har förekommit. Bland andra har Riksrevisionen uttryckt sig kritiskt. Regeringen håller dock inte med.

"En granskning från Riksrevisionen visar att det finns brister i hur den statliga försäljningen av apotek har gått till och i den information riksdagen har fått om försäljningen. Regeringen håller inte med Riksrevisionen. I en skrivelse som socialutskottet har granskat redogör regeringen för hur den har agerat, vilka analyser som gjordes inför och under försäljningen och vilken information riksdagen har fått. Utskottet gör samma bedömning som regeringen. Man konstaterar att riksdagen har fått tillräcklig information om försäljningen och noterar att regeringen även i fortsättningen kommer att informera riksdagen om de statligt ägda apoteksbolagens utveckling. Riksdagen lade skrivelsen till handlingarna, det vill säga avslutade ärendet."


 
Skicka en kommentar