söndag 24 februari 2013

Problematisk strålning

Flera experter har varnat för att vi saknar tillräcklig kunskap om effekterna av olika former av strålning i vår miljö. Är problemet politiskt?

"Riksdagen sa nej till motioner från allmänna motionstiden 2011 och 2012 inom området strålningsskydd och kärnteknisk säkerhet. Motionerna som rör strålningsskydd handlar om radonhalterna i bostäder, starka laserpekare, åldersgräns på solarier samt elektromagnetiska fält. Ett par motioner handlar om behovet av förnyad riskanalys av kärnkraften samt kärnkraftverkens säkerhet. Riksdagen hänvisar i vissa fall till att det pågår beredning av frågan eller att man bör invänta resultaten av fattade beslut."

Vad ligger i detta ställningstagande? Bslutet är kanske välmotiverat, men visst måste jag forska i vad pågående beredning innebär
Skicka en kommentar