fredag 22 februari 2013

Sveriges Radio rättar bara ibland

Är det av okunnighet eller är det i ett visst syfte? Inte i bara Ring P1, men i hög grad där, gör programledaren påpekanden om verkligheten förvanskas och när fördomar blir alltför tydliga. Med rätta, tycker jag. Men så snart det handlar om politiker uteblir rättelser.
I morse ringde någon och talade om, bland annat, politikernas feta löner. En generalisering, som blottar okunskap. Nittioåtta procent av politikerna har vanliga jobb och utför sina uppdrag till största delen på fritid. Ersättningen består av ett timarvode på runt 300 kr. Ordföranden i nämnder har i de flesta fall ocså ett månadsarvode som kan ligga runt tre till fem tusen kronor. Heltidspolitiker (ca två procent av alla politiker) har däremot höga arvoden (oftast i nivå med den högst avlönade tjänstemannen)
Mobbning ska motarbetas. Public service har här ett stort ansvar.
Skicka en kommentar