tisdag 12 mars 2013

Förskola för alla barn

Folkpartiets förslag om att förskoleplats för alla barn från ett års ålder, oberoende av vad föräldrarna ägnar sig åt, bygger på ett klokt resonemang om förskolan som en pedagogisk inrättning. Utformningen är då en viktig sak. Vistelsetider, barngruppsstorlekar och personaltäthet är avgörande för om förskolan ska kunna vara mer än en tillsyn av barn.
Barnets tid fram till tre års ålder torde kunna ses som en särskilt känslig period. Debatten måste därför ägnas även frågan om föräldraförsäkringen. Möjligheten att med föräldrapenning (delad mellan pappan och mamman) ha barnet hemma upp till tre års ålder bör ingå som en del i övervägandena och eventuellt i en kommande reform
Skicka en kommentar