tisdag 12 mars 2013

Vem ska betala kärnkraftens kostnader?

Regeringens politik på energiområdet innebär ju att man nu tillåter utbyggnad av kärnkraften, och att man vill stsa på förnybara energikällor. Energibolagen tycks villrådiga. Villigheten att investera i dyr kärnkraft tycks svag.
"Kärnkraften tappar mark i Europa när många av reaktorerna som byggdes på 1980-talet börjar falla för åldersstrecket. Inom 20 år kan 150 av totalt 180 reaktorer vara nedlagda, och det byggs bara 14 nya. Samtidigt växer kostnaderna för att avveckla kärnkraften och Vetenskapsradion har i sin granskning av visat att det fattas pengar i den fond som skall användas till att betala rivning och slutförvar av kärnkraftverken och kärnavfallet."
Skicka en kommentar