tisdag 12 mars 2013

Mer solenergi

Mängden solel i landet ökar stadigt och har fördubblats på fem år. Intresset för fortsatt utbyggnad är stort men nästan helt kopplad till statliga subventioner. Och stöden räcker inte på långa vägar för att täcka efterfrågan. –  Den skånska kön skulle behöva tre gånger så mycket pengar, säger Amanda Corlin, handläggare på länsstyrelsen.

Svenska Kraftnät har lämnat sin investeringsplan för åren 2014 - 2016 till regeringen. Affärsverkets investeringar beräknas uppgå till drygt 14 miljarder kronor under treårsperioden, varav drygt 5 miljarder under 2014. – Det finns flera drivkrafter bakom Svenska Kraftnäts ökade investeringsvolym. En viktig sådan är de klimatpolitiska ambitionerna på både nationell och europeisk nivå. Andra är effekthöjningarna i kärnkraftverken och behovet att förbättra överföringskapaciteten till Sydsverige, generaldirektör Mikael Odenberg i en kommentar till planen.
Skicka en kommentar