måndag 18 mars 2013

Avgången ett symptom på svag politisk styrning?

Landstingsdirektören avgår. Har Ni olika syn på hur landstinget ska styras? frågade en journalist.
Det vore konstigt om landstingsdirektören inte har en annan syn på politisk styrning än vad politikerna har. Politikerna i landstinget förväntar sig att landstingsdirektör och sjukhusdirektör ska fatta beslut, som egentligen är politiska. Deras roller blir härigenom omöjliga.
Kanske är uppsägningen av landstingsdirektören bara ett symptom på oförmågan hos politikerna att styra landstinget.
Skicka en kommentar