måndag 18 mars 2013

Frånvaron av styrning är problemet

DN har haft en serie om sjukvården. Upsala Nya Tidning skriver om styrningen av sjukvården på ladarplats i dag. Man lyfter fram en aspakt om politisk detaljstyrning.
Jag har ännu inte sett något medium försöka beskriva vad politisk styrning borde bestå av och i vilken grad styrningen består av det den borde bestå av.
Statsvetenskaplig forskning har visat att landstingen inte styrs politiskt över huvud taget. Jag behöver inte gå längre än till mitt eget landsting för att finna tydliga tecken på frånvaro av eller felriktad politisk styrning. Ett exempel är den politik, som gör sjukhusdirektörens uppgift att leda ett visst sjukhus omöjlig, genom att politiskt ansvar läggs på vederbörande. Det här borde granskas. Jag skulle gärna skriva en artikel om det fanns en publicering, som når många
Skicka en kommentar