fredag 22 mars 2013

Har bland annat för avsikt

Varför har det blivit så här? Ordföljden kan förändra betydelsen på ett inte avsett sätt. Här är ett exempel:
"Kommissionen har bland annat för avsikt att fördjupa dialogen med de nationella parlamenten om den europeiska planeringsterminen, vars syfte är att samordna den ekonomiska politiken." 

Kommissionen har band annat för avsikt. Vad mer än för avsikt? Antagligen menas att den har för avsikt att ,bland annat, fördjupa dialogen. Men varför skriver man inte det då?
Skicka en kommentar