torsdag 21 mars 2013

Landstingsdirektör och sjukhusdirektör, omöjliga roller?

Politiker ska inte lägga sig i professionens uppgifter. Nej så klart inte. Men när man som inom landstinget använder ett sådant uttalande för att avhända sig ansvaret, då hamnar man så småningom i en kris.
Den kris, som uppstår handlar, i första hand, om att man gör situationen för chefer omöjlig. När Produktionsstyrelsen inom landstinget låter sjukhusdirektören ta ansvaret för så typiskt politiska frågor som antalet vårdplatser vid Akademiska sjukhuset, läger man ansvaret på den person, som är satt att utveckla verksamheten i samarbete med personalen och att verkställa politiskt fattade beslut. Personalens och medborgarnas reaktioner måste då vändas mot sjukhusdirektören, vilket leder till att det blir omöjligt att spela rollen som ledare.
Man ska inte utesluta att samma brister i den politiska styrningen ligger i botten för uppsägningen av landstingsdirektören. Att denna har tydlig uppfattning om formerna för politisk styrning anser jag mig veta. Kan det vara så illa att man från politiskt håll förväntat sig, från landstingsdirektören, beslut, som borde fattas av politiska organ?
Skicka en kommentar