lördag 23 mars 2013

När har samråd ägt rum?

Vad innebär det att samråda? Svaret kan tyckas självklart, men är det likväl inte. I vårt landsting diskuteras frågan. Inför beslut om att entlediga landstingsdirektören ska landstingsstyrelsens ordförande samråda med styrelsens presidium. Den centerce ordföranden var osäker på huruvida man hade samrått med honom, men kom fram till att en viss information hade han fått. Hoppsan. Den socialdemokratiske vicen var mer bestämd; samråd har inte ägt rum.
Med vid samtalet mellan landstingsdirektören och landstingsstyrelsens ordförande var den folkpartistiske ordföranden i Produktionsstyrelsen.
Visst frestas man att uttala sig bestämt, men då jurister nu tittar på huruvida regk¨lementet har följts avvaktar jag. Dock: För mig gäller att samråd har ägt rum om berörda har uppfattat att samråd ägt rum
Skicka en kommentar