lördag 23 mars 2013

Rekordsiffror från vindkraftsproduktionen i USA

Visst är det glädjande. Rent av i USA ser vi satsningar på förnybar energi.
"Vindkraftsindustrini USA hade en rekordtillväxt 2012. 13,124 MW installerades, vilket motsvarar 42 procent av all ny elproduktion och innebär att vindkraften var den främsta källan för ny elkapacitet i USA förra året. Dessa siffror kommer sannolikt att fortsätta växa i takt med att nya investeringar görs och projekt tillkännages, säger den amerikanska branschorganisationen för vindkraft (AWEA) i en release."
Skicka en kommentar