fredag 29 mars 2013

Vad tänker Du om det?

Under knappast längre än fem minuters radiosändning hann den högskoleutbildade journalisten fråga, minst tio gånger, "Vad tänker Du om...?"
Ingår den här intervjumetoden i undervisningen på högskolan? Intervjufrågan används numera av alla tänkbara radio- och TV - kanaler. Under en tvåtimmarsutfrågning ledd av de tre O-na användes frågan inte en enda gång.
Skicka en kommentar