fredag 5 april 2013

En politiker är aldrig chef

Behovet av utbildning för politiker blir alltmer tydligt. Utbildningen måste vara obligatorisk för alla, som utses till politiska uppdrag.
Behovet tycks vara störst inom landstingen. Man har där svårt att avgöra vad som är politik och vad som är verkställighet. Även synen på rollen som heltidspolitiker ger anledning till förvåning. Det finns heltidspolitiker, som benämner sig chef. Inte konstigt att problem uppstår. Den politiker, som tror sig vara chef har härigenom diskvalificerat sig själv
Skicka en kommentar