fredag 19 april 2013

Kritik mot miljöbudgeten

Satsningen på ytterligare drift och underhåll av järnvägen 2013 är det enda bra Jens Holm ser i regeringens vårbudget. 
"– Jag hade inga stora förväntningar på vårbudgeten, men bristen på miljöpolitiska satsningar blev ändå en stor besvikelse.
Två år i rad har Naturvårdsverket gjort bedömningen att endast 2 av 16 miljömål kommer att nås till 2020. Det är miljökvalitetsmål som riksdagen har beslutat som gäller allt från biologisk mångfald, utfasning av kemikalier, till att stoppa klimatförändringarna.
– De här 16 målen är ju i stort sett vad hela miljöpolitiken bygger på. Missar vi dem uppnås ingenting, säger Holm.
Även på Naturskyddsföreningen är man oroad över att miljösatsningarna lyser med sin frånvaro i budgeten.
– Det är anmärkningsvärt att regeringen inte satsar på överlevnadsfrågor. Det här är en missad möjlighet när det finns behov av otroliga förändringar, säger Svante Axelsson, generalsekreterare på Naturskyddsföreningen.
Han menar att hela samhället behöver byggas om för att bli bättre miljöanpassat om det ska vara hållbart på lång sikt. En sådan satsning skulle även innebära fler jobbtillfällen, enligt Axelsson.
Till exempel tycker han att de borde bygga om miljonprogrammen och bygga ut kollektivtrafiken.
– De lägger mer pengar på att skapa miljöproblem än att lösa dem. Förbifart Stockholm är ett exempel på det. De 700 miljonerna till järnvägarna är inte tillräckligt för att kompensera för skadan de gör med sina prioriteringar, säger Svante Axelsson.
Det som framförallt utmärkte Anders Borgs presentation av vårbudgeten var dystra ekonomiska framtidsprognoser. Men det borde ändå finnas utrymme för miljösatsningar, enligt Vänsterpartiets Jens Holm.
– Det här kommer som ett brev på posten efter Anders Borgs skattepolitik. De sänker skatter för bankerna och ger avdrag på hushållsnära tjänster och sen har de inte resurser till miljöområdena, säger Holm."
Jag skulle vilja att Jens och Svante tar sig an de stora frågorna om vårt ohållbara ekonomiska system. Antalet opinionsbildare är för litet.
Skicka en kommentar