fredag 19 april 2013

Politik på Gott och Ont


Debattbok
 
Politik på Gott och Ont.                                          
Av Harald Nordlund
 
Harald Nordlund härstammar från Pålänge i Norrbotten. Under nio års tid var han kommunalråd i Uppsala, under fem och ett halvt år riksdagsledamot och är nu landstingspolitiker.
 
Han redovisar i artiklar, insändare och anföranden sin syn på vad han anser vara en borgerlig vänsters viktigaste uppgifter och uttrycker oro över att ideologi i allt högre grad får vika för karriärambitioner och kortsiktigt ekonomiskt tänkande. Ur sammanställningen tonar bilden av en starkt engagerad politiker, som efter nästan fyrtio års aktivt politiskt arbete känner frustration inför svårigheter att åstadkomma förändringar. Möjligheterna finns emellertid i kommande politiska utmaningar
 

 

 

 

 

 
Skicka en kommentar