torsdag 18 april 2013

Rösta vid Din dator

e-röstning i nästa val? Det finns idéer om att valet 2018 ska bli ett e-val, vi ska sitta vid datorn och avge vår röst.
Upsala Nya Tidning anför i dag starka argument mot ett sådant system. I valbåset är jag ensam, bakom datorn och min rygg kan många stå. Visst är det jag själv då, som ska bestämma om någon försöker påverka mig, men detta ställer krav, som inte alla kan leva upp till.
Det är svårt att se hur valhemlighet ska kunna gälla vid e-röstning. Men visst, man kan ju låta varje röstande försäkra att röstningen skett under överinseende av en utbildad valfunktionär. Jag hinner ju, som övervakare, besöka åtminstone tio röstande på en dag. Valdagen behöver ju inte vara endast en utan, till exempel, tre. Jag kan alltså ha ansvaret för att trettio personers röstning sker på ett korrekt sätt.
Jaha tänkte Ni så? Att detta blir omöjligt att organisera så att det blir minst lika "hemligt" som röstning bakom en skärm? Ja, Ni tänker så. Men i teorin ser det väl bra ut?
Skicka en kommentar