måndag 20 maj 2013

Mat ska lagas nära patienterna

Äntligen. Vi var en minoritet, som var tveksam eller motståndare till att köpa mat till våra sjukhus från Västmanlands läns landsting.
Nu har vi fått veta att vårt landsting ska bygga kök för egen produktion av mat. Man
kommer att bygga ett nytt tillagningskök (kostnad ca 70 Mkr) vid
Akademiska sjukhuset samt rusta upp köket vid Lasarettet i Enköping.
Dygnsportionskostnaden bedöms bli något lägre än idag.

Ansvar måste utkrävas för den stora felbedömning, som gjordes när överenskommelsen med Västmanlands läns landsting träffades. Och nästan ingen politiker kan gå fri. Själv har jag i färskt minne reaktionen på mina invändningar.
Bra dock att man kan ändra sig. Ännu bättre om någon gång ett medgivande av att man borde tagit till sig en invändning


Skicka en kommentar