tisdag 11 juni 2013

Politiska ledaregenskaper, viktig faktor

Det blir ingen rödgrön allians i Uppsala kommun inför valet 2014. Klokt. Partier ska inför val profilera sig och debattera med varandra. Om koalition är nödvändig, vilket är troligt, ja näst intill självklart, bildas den efter val där väljarna getts tydliga alternativ.
Men vi ska bilda majoritet tillsammans säger Vänsterpartiets gruppledare. Det var oklokt. Vi bildar inte en allians men egentligen är vi en sådan, tycks hon mena.
Hur ska vi då kunna skilja Allianspartierna åt? Skillnader finns, men när man går in i en valrörelse med gemensam politik måste man vara mycket insatt för att se skillnaderna.
En faktor, som man inte talar och skriver om är kompetensen hos partiernas främsta företrädare. Härvidlag finns stora skillnader. Den politiske ledare, som i Uppsala kommun visat tydligt ledarskap är Folkpartiets Mohamad Hassan. Bortse inte från denna faktor i valet 2014
Skicka en kommentar