torsdag 4 juli 2013

Det går ju

Jag har plockat ihop en del glädjande tecken på att vi kan om vi vill. Tala klartext politiker om hur ni kommer att styra i energipolitiken. Det går ju, men ni måste vilja.

"Solceller ökar i Sverige
År 2012 installerades nästan dubbelt så mycket solel i Sverige som året innan. Det visar den nationella IEA-PVPS-rapporten, som sammanställs av Johan Lindahl, vid Ångström Solar Center vid Uppsala universitet.

Fler solstrålar ska bli el med svensk forskning
Dagens kommersiella solceller kan bara omvandla en bråkdel av solljuset till elektricitet, men flera svenska forskargrupper håller nu på att ta fram nya tekniker som kan förbättra effektiviteten betydligt. Bo Albinsson professor i fysikalisk kemi vid Chalmers i Göteborg vill utnyttja rött och blått ljus som idag går till spillo.

Sveriges första solcellsbil premiärvisas
I dag premiärvisades Sveriges första solcellsbil på Spira i Jönköping. En bil som laddas med solceller och körs utan några utsläpp.

Mikael tar vara på solens kraft
Sedan två månader tillbaka pryds Mikaels Bäckstams tak av solceller.– De funkar jättebra. De varken syns eller hörs. Dessutom halverar de elförbrukningen. Det han inte själv gör av med, levererar han till Hedemora Energi.

Sverige tvåa i världen för att bygga förnybar energi
Sverige är världens näst bästa land för investeringar i förnybar energi. Det är bara Kina som ligger före. Det visar en jämförelse som PA Consulting Group gjort i 30 länder. Studien har jämfört lönsamheten i potentiella investeringar i förnybar energi.

Tio i topp bland vindkraftsländer i världen
Global Wind Energy Council (GWEC) publicerade nyligen sin slutgiltiga uppdatering av 2012:s statistik kring globala vindkraftanläggningar. Clean Technica har utifrån statistiken tagit fram flera topplistor t ex topp tio för installerad vindkraft per capita där Sverige ligger på fjärde plats.

Ny IEA-rapport om klimatet
Stockholm har gästats av IEA:s chefsekonom Fatih Birol som var här för att presentera IEA:s nya rapport ”Redrawing the energy-climate map”. Rapporten är en plan B för att undvika att dörren stängs helt till världssamfundets strävan mot att hålla temperaturökningen globalt sett nere till max 2 grader celsius. IEA har i rapporten identifierat fyra energipolitiska åtgärder som skulle kunna leda till att 80 procent av de utsläppsminskningar som behövs för att uppnå tvågradersmålet realiseras.


Riksdagen: Näringslivet behöver långsiktiga regelverk
Riksdagen anser i en granskning av EU-kommissionens grönbok om klimat- och energipolitiken att det behövs tydligare ramverk för klimatarbetet fram till år 2030. I dag finns det en tydlig ram för hur EU ska bedriva klimat- och energipolitiken fram till år 2020, något som nu bör förlängas. ”Detta bland annat för att det europeiska näringslivet ska kunna få grepp om hur EU:s framtida klimat- och energipolitik kommer att se ut. Både regeringen och riksdagen anser också att EU bör besluta om ett ambitiöst bindande mål för hur mycket EU:s utsläpp av växthusgaser bör minska till år 2030”, skriver riksdagen i sitt utlåtande.

Solkriget mellan EU och Kina
För två veckor sen så lade EU-kommissionen 12 % i strafftull på kinesiska solpaneler och i slutet av sommaren hotar man med att höja till 48 % om inte Kina slutar subventionera sin industri. Kina kontrade och hotar med strafftullar på europeiska viner. Handelskonflikten gäller såväl 400 000 jobb i Kina och 25 000 i Europa som klimatmålen.

Laddningsstationer i New Yorks parker
Nu kan New York-borna ladda sina mobiler utomhus. 25 olika laddningsstationer har satts upp i stans olika parker. Laddningsstationerna går på solkraft."
Skicka en kommentar