tisdag 2 juli 2013

Politiken kan skapa förutsättningar

Rapporter och beskrivningar av dagens sjukvård varierar kraftigt, ofta beroende på vem som lämnar och ger rapporterna. Kvalitetsmässigt, anser många, ligger vi i världstopp. Tillgänglighetsmässigt är vi betydligt sämre.
En del negativa rapporter skapar oro. Oro för vart vi är på väg och oro för var vi egentligen är. Jag nås av en hel del signaler från patienter. De flesta är oroande, vilket kanske är naturligt, då man inte finner lika stor anledning att ta kontakt om upplevelsen är positiv.
Som ordförande i länets patientnämnd under förra mandatperioden gjorde jag ansträngningar för att komma i kontakt med både personal inom sjukvården och patienter för att få information från annat håll än politiken. Patientnämnden var på väg att bli ett bra verktyg i patientsäkerhetsarbetet. Det har tyvärr stannat av.
Politiken kan inte lösa problemen, men den kan skapa förbättrade möjligheter att göra det. I detta skulle jag gärna vara med
Skicka en kommentar