tisdag 2 juli 2013

Politikerna ställde sig bakom tjänstemannabeslut

Produktionsstyrelsen ställde sig bakom direktörens åtgärdsplan. Vad betyder det? Har styrelsen fattat beslut enligt direktörens förslag eller ska åtgärdsplanen ses som information till styrelsen, som inte hade några invändningar?
En politisk styrelse ska fatta politiska beslut. Om frågan inte är politisk kan tjänstemannabeslutet anmälas till styrelsen.
Ledningen vid Akademiska sjukhuset ska presentera förslag till Produktionsstyrelsen, som fattar beslut; beslut om budget, om antal vårdplatser, bemanning och så vidare, kort sagt om ekonomi, kvantitet och kvalitet.
Skicka en kommentar