fredag 28 juni 2013

Är tystnaden tecken på enighet?

Jag läste en artikel av Matthias Rapp, Staffan Jacobsson och Henrik Malmberg.

"Potentialen finns i vind- och biokraft. För femtio år sedan var det kanske ett klokt beslut att satsa på kärnkraft. Men inte i dag. Sveriges unika förhållanden för vind- och biokraft innebär en stor potential för framtiden."

Den politiska debatten om energipolitiken är nästan död. Om det är ett tecken på total enighet finns ju något positivt med tystnaden.
Skicka en kommentar