torsdag 27 juni 2013

UNT-artikel ger sken av att det är de anställdas ansvar

Det är märkligt. Media har fortfarande uppfattningen att beslut om kvalitet och kvantitet inom sjukvården är professionens ansvar.
I dagens artikel i Upsala Nya Tidning får som vanligt tjänstemän svara utåt. I artikeln beskrivs en besvärlig situation på akuten och beträffande antal vårdplatser.
Landstinget har ju ett beställa - utförasystem. Det innebär att ett politiskt organ tecknar avtal med ett annat politiskt organ om främst kvalitet och kvantitet. (Så är det i teorin. Landstinget självt har tyvärr inte förstått sitt eget styrsystem)
I UNT - artikeln finns inte politiken med över huvud taget. Det rimliga hade varit att tidningen ställer fråga till beställaren Hälso- och sjukvårdsstyrelsen om den anser att den får vad den beställt. Om inte, vilka åtgärder kommer den att vidta mot utföraren Produktionsstyrelsen med anledning av att den inte levererar vad som avtalats.
Ledningen för Akademiska sjukhuset försvagas allvarligt genom att den måste ta ansvar, som är politiskt. Men varför vill inte media inse detta?
Skicka en kommentar