torsdag 1 augusti 2013

Klimatfrågan het i valrörelsen

Blir klimatfrågan en valfråga? Upsala Nya Tidning väckte den frågan för några dagar sedan. Man hade läst tidskriften New Scientist, som presenterat skrämmande uppgifter om issmältningen i Arktis.
Men man undrar ju; kan klimatfrågan bli het igen? De uppgifter tidskriften kommer med är så allvarliga att alla medier borde ha haft frågan som en av de viktigaste att skriva om. Men frågan försvann bland reportage om, bland andra, fotbollsspelarmiljonärer och popartistmiljonärer.

Den 32 september kommer en del av IPCC; s rapport om klimatet. Det viktigaste är då att klimatförhandlingarna får ny fart. Men viktigt också att vi i Sverige får fart på debatten och på politiska initiativ både nationellt och internationellt.

Det mesta talar för att lösningarna på det stora hotet mot vår planet finns. Dock saknas viljan och kraften i stora delar av världen. Sverige kan spela en roll genom att visa vägen med en egen klimatvänlig politik och genom initiativ i internationella organ. Men då krävs mer av samsyn. Då får man inte vara fast i en syn där kolkraft ställs mot kärnkraft utan då krävs ett nytänkande där man på ett helt annat sätt än för närvarande stödjer och backar upp framgångar i forskning kring vågkraft, solkraft och vindkraft.
En Uppsalaforskare sa för inte så länge sedan: "Om jag kom till USA eller Kina skulle man fråga, hur mycket behöver Du för Din fortsatta utveckling av vågkraften? Här hemma är stödet minimalt"

Skicka en kommentar