onsdag 31 juli 2013

Enkelt, sparka tjänstemannen

En händelse inom landstinget i vårt län har aktualiserat frågan om gränsdragningen mellan tjänstemannaroll och politikerroll. Landstingen i allmänhet präglas av att den politiska styrningen knappt existerar. En grundförutsättning för att komma åt problemet, för ett problem är det, är att den politiska ledningen och högsta tjänstemannaledningen har en samsyn om innehållet i rollerna.

Jag råkar veta att den tidigare landstingsdirektören i vårt landsting hade en klar uppfattning om vad politiker ska och inte ska ägna sig åt. Tydlighet i politiska uppdrag och direktiv och effektiv uppföljning. Låt bli detaljfrågor.
Men om tio landstingsråd fungerar tvärt emot detta, då uppstår problem. Hur löses ett sådant problem? De tio borde bytas ut. Men vem ska genomföra detta? Jo, väljarna. Men väljarna har inte klart för sig problemet. Alltså blir konsekvensen att politikerna gör sig av med tjänstemannen och den politiska styrningen fortsätter att lysa med sin frånvaro. Lysande tycker de två, som verkställde uppsägningen. Skandal, tycker jag.
Skicka en kommentar