torsdag 1 augusti 2013

Svensk sjukvård av världsklass?

Har vi en sjukvård fortfarande i världsklass? Ja, kanske det. Dock känns det mindre viktigt att veta exakta placeringen än att veta att allt som går att göra när en person drabbas verkligen görs och med en hög grad av säkerhet. På kort sikt känner jag inte en överhängande oro. På lång sikt känner jag stor oro. Fler sjuka, svårigheter att rekrytera personal men inte ökat ekonomiskt utrymme.
Jag skulle känna mig tryggare om det fanns en framtidsdebatt bland politikerna. Men den finns inte. Det politiska agerandet styrs av vad som bedöms bra för att bli omvald.
Tillåtet att kandidera till landstingsfullmäktige bara en mandatperiod och inför en obligatorisk politikerutbildning för att få beträda ett förtroendeuppdrag är två nödvändiga grepp för att få till stånd en politisk styrning av landstinget
Skicka en kommentar