lördag 10 augusti 2013

SVT! Fortsätt att granska

Utmärkt att SVT granskar Vattenfall. Bolaget lever inte upp till direktiven. Man motiverar med att vi har ett produktionsöverskott. Ett annat argument är att man har en skyldighet att se till lönsamheten. Vilket prat.
Är det rimligt att öka produktionen av förnybar el i en situation när nuvarande produktion täcker behoven? Ja, det är ju utmärkt tillfälle att minska användningen av kol och kärnkraft. Svaren på SVT:s frågor antyder att, till exempel, kärnkraften ska vara antingen oförändrad eller byggas ut.
SVT! Fortsätt att granska Vattenfall och avslöja dess ointresse för att medverka till att vi får ett hållbart energisystem. Fortsätt att fråga regeringen om vilka åtgärder den avser vidta för att få Vattenfall att följa de direktiv som getts.
Skicka en kommentar