tisdag 24 september 2013

Energimyndigheten tror på reducerad kärnkraft

Generaldirektören på Energimyndigheten säger att det är ”osannolikt” att alla tio reaktorer i Sverige kommer att ersättas av nya, och att Energimyndigheten alltså måste planera för en avveckling, som kanske kommer mellan 2025 och 2045. Myndigheten har därför på eget initiativ startat en utredning om tiden efter 2020, med arbetsnamnet Hållbart energisystem. En del av kärnkraftsersättningen är redan klar, genom elcertifikaten.
Med nuvarande utveckling av hållbara energisystem är det inte svårt att tro att generaldirektören får rätt
Skicka en kommentar