fredag 20 september 2013

Solen kan ge oss vad vi behöver

Från min egen, utmärkta elleverantör, Telge Energi, har jag fått denna mycket intressanta information
Kort om solkraft
• Varje timme tar jorden emot lika mycket energi som vi människor gör av med på ett år.

• Solceller på en yta lika stor som Värmland kan producera el som täcker hela Europas energibehov.

• I Sverige finns det 100 kvadratkilometer södervända tak med potential för 30 TWh solkraft. Det motsvarar kraften från fem kärnkraftsreaktorer
Skicka en kommentar